மக்களின் துன்ப துயரங்களில் பங்கு கொண்டு,அவர்களது கஸ்டங்களைப்
போக்குதற்குத் திட்டமிட்டுச் செயலாற்றுவதுதான் உண்மையான அரசியல் வேலை .

அரிசி ஆழாக்கானாலும் அடுப்புக் கட்டி மூன்று வேண்டும்,அருமையற்ற வீட்டில் எருமையும் குடியிருக்காது,அறக்கப் பறக்க பாடுபட்டாலும் படுக்க பாயில்லை,அறச் செட்டு முழு நட்டம் ,அறப்படித்தவன் அங்காடி போனால், விற்கவும் மாட்டான் கொள்ளவும் மாட்டான்,அறமுறுக்கினால் அற்றும் போகும்.# "இயற்கை எனது நண்பன், வாழ்க்கை எனது தத்துவாசிரியன், வரலாறு எனது வழிகாட்டி." # 'நான் பேச்சுக்கு எப்பொழுதுமே குறைந்த முக்கியத்துவத்தையே தருகிறேன். நாம் செயல் மூலம் வளர்ந்து வந்த பின்தான் பேச ஆரம்பிக்கவேண்டும்.' # "ஒரு தவறு நடந்தாற் பிழைகளை உங்களில் இருந்து தேடுங்கள். மற்றவர்களில் இருந்து தேடாதீர்கள்." # "உண்மையானவராக இருந்தால் அவர் இலட்சியத்திற்காக செத்திருக்க வேண்டும். அல்லது இலட்சியத்தை அடைந்திருக்க வேண்டும். இப்படிப் பார்த்தால் எங்களில் மாவீரர்கள்தான் உண்மையானவர்கள் - உயர்ந்தவர்கள் - என்பார். -நானும் உண்மையானவனல்லன்." என்று தன்னையும் பற்றியுங் கூறுவார். # "வெற்றிகளைப் போராளிகளுக்கு கொடுங்கள். தோல்விகளை நீங்கள் ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள்." # "எதோ ஒருவன் பிறந்தான், வளர்ந்தான், சண்டை பிடித்தான், மடிந்தான் என்றுதான் நாங்கள் வீரச்சாவடையும் போரளிகளைப் பார்க்கிறோம். இந்தநிலை மாறவேண்டும். இவர்கள் நாம் வணங்கும் தெய்வங்களாக போற்றப்படவேண்டும்." # "செய் அல்லது செத்துமடி." !

வெள்ளி, 1 நவம்பர், 2013

தமிழர்களே! வருக தஞ்சைக்கு - பேராசிரியர் அறிவரசன்

அக்கரை ஈழத்தில் நேர்ந்த அவலத்தை
இக்கரையில் கண்டுபே ரெழுச்சி பெறுதற்கு

நெஞ்சில் கனல்ஏந்தி நேராகச் சென்றிடுவோம்
தஞ்சை மாநகரில் தமிழரெலாம் கூடிடுவோம்

முள்ளிவாய்க் கால்நினைவு முற்றத்தைக் கண்டுநம்
உள்ளத்தில் பகைவெல்லும் உறுதியினை ஏற்றிடுவோம்

இன்றமிழ் உறவுகளை இரக்கமிலாச் சிங்களவர்
கொன்றொழித்த கொடுமையினைச் சிற்பமாய் ஓவியமாய்க்

கண்டு மனம்பதைத்துக் கலக்கமுடன் நீள்நிலத்தில்
உண்டோ இதுபோல் ஒருகொடுமை என்றேங்கி

இன்றுள்ள வேற்றுமைகள் இல்லாமல் நாம்எல்லாம்
ஒன்றாகித் தமிழ்ஈழ விடுதலைக்கே உரமேற்றத்

தஞ்சையைச் சென்றடைவோம் "தமிழர்களே வருக''என
நெஞ்சார அழைக்கின்றார் நெடுமாறன், உறவுகளே!

முள்ளிவாய்க்கால் பின்னடைவால் தமிழ்வீரம் முடியவில்லை
துள்ளிஎழுந் தோம்என்று உள்ளத் துடிப்புடனே

இனமானம் காத்திடவும் இனப்பகையை வீழ்த்திடவும்
துணிந்தோம் எனமுழங்கித் தோள்தட்டித் தஞ்சையிலே

இணைந்திடுவோம் வாரீர் எழுந்து
கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக